کد خبر : ۲۲۱۲۱۹ تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۰۶/۰۵ ساعت ۱۱:۴۹


افزایش ۱۶۰ درصدی سرعت اینترنت موبایل در ایران

تحقیقات اخیر مراکز معتبری چون آکامای در زمینه سرعت دسترسی به اینترنت نشان می‌دهد که سرعت اینترنت همراه ایران در اولین فصل 2016 نسبت به آخرین سه ماهه 2016 بالغ بر 160 درصد رشد است.

 افزایش ۱۶۰ درصدی سرعت اینترنت موبایل در ایران

 آمار کلی هم در بازه زمانی مذکور نشان می‌دهد که وضعیت اینترنت کشورمان از 2 به 3.5 مگابیت بر ثانیه رسیده که رشدی 75 درصدی را نشان می‌دهد.
مرور وضعیت سرعت اینترنت کشورهای دیگر مخصوصا همسایگان، این رشد 75 درصدی را ناچیز جلوه می‌دهد زیرا 90.5 درصد اماراتی‌ها، 87.2 درصد ترکی‌ها، 78.8 درصد قطری‌ها و 62.1 درصد اردنی‌ها با متوسط سرعت چهار مگابیت بر ثانیه به اینترنت دسترسی دارند.
گزارش جهانی این مرکز نشان می‌دهد که میانگین سرعت اتصال به اینترنت 6.3 مگابیت بر ثانیه است که باز هم در قیاس با بازه زمانی مذکور رشدی 12 درصدی داشته است.
به وضوح مشخص است که میانگین سرعت اتصال به اینترنت در کشورمان همچنان 2.8 مگابیت کمتر از نرخ میانگین جهانی است.
میانگین بیشترین سرعت دسترسی به اینترنت هم در سطح جهانی 34.7 مگابیت بر ثانیه گزارش شده که به نسبت آخرین فصل سال 2015 رشدی 6.8 درصدی داشته است.

پرسرعت‌ترین اتصال به اینترنت در آسیا متعلق به کشورهای زیر است:
تسنیم

برچسب ها: اینترنت سرعت اینترنت اینترنت موبایل