کد خبر : ۲۲۲۵۳۳ تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ساعت ۰۸:۲۰

با سه دستگی شورای پنجم
چه کسی شهردار دزفول خواهد شد!؟

شنیده ها حاکی از آن است که بنظر می رسد گروه سوم برای انتخاب شهردار و حمایت ازمهندس دوایی فر شروطی را برای تقسیم مسئولیتها و پستهای شهرداری تعیین کرده اند که پذیرفته شده است و در واقع اکنون مجموع آراء مهندس دوایی فر به 7 رسیده است.

 چه کسی شهردار دزفول خواهد شد!؟

تا ساعاتی دیگر تکلیف شهردار دزفول مشخص می شود تا خود را برای 4 سال خدمترسانی بیازماید، بدیهی است که شهردار و شورا طبق پارامترها و اطلاعات از قبل دانسته ای انتخاب شده است.
دوره چهارم شورا دودسته گی عجیب و محکمی داشتند و نتایج معمولا قابل پیش بینی بود ولی در دوره پنجم یک دسته دیگر اضافه شد و سه دستگی میان اعضای شورا گمانه زنی و پیشبینی را سخت کرده است.
گروه اول : طرفداران آقای مهندس دوایی فر، (عظیم سرافراز،عادل دوایی، فرهاد جاموسی و سید مصطفی عظیمی فر) که با پشتیبانی وی به شورا راه یافته اندو قطعا رای به دوایی خواهند داد.
گروه دوم: ظاهرا مستقل هستند ( حمید چمن ارا، میرا علی استی)  در جلسات و صحبتهایی که انجام شده ، شهردار مد نظر ایشان "دکترشیرای " است.
گروه سوم: برادران بختیاری شورا (تورج بختیاری، حمید کلانتری و عت رسیدی) که تمایل دارند " حسنعلی نبوتی" شهردارشان باشد.

بدین ترتیب اراء مشخص است و هرگروه می دانند به تنهایی نمی توانند اکثریت را کسب نموده و شخص مورد نظر خود را شهردار نمایند.
پس راه حل برگزاری جلسات متعدد و به اصطلاح پشت پرده است تا اراء گروه خود را افزایش دهند.

از شواهدی که در انتخاب هیات رئیسه و توافقاتی که برای تقسیم کردن مسئولیتهای شورای اسلامی شهر بر می آید، قرابت گروه اول و گروه سوم براحتی مشخص است.
شنیده ها حاکی از آن است که بنظر می رسد گروه سوم برای انتخاب شهردار و حمایت ازمهندس دوایی فر شروطی را برای تقسیم مسئولیتها و پستهای شهرداری تعیین کرده اند که پذیرفته شده است و در واقع اکنون مجموع آراء مهندس دوایی فر به 7 رسیده است.
با توجه به مراتب فوق که  نامزدهای شهرداری دزفول( کرمی نزاد، حسن نبوتی، محمود رضا شیرازی) نیزاز موضوع مطلع شدندو به شکلی انصراف خود را نیز اعلام کردند!
ولی روز گذشته قبل از اینکه رای گیری نهایی انجام شود آقایان چمن ارا و رشیدی خواستار حضور نامزهای دیگر در شورا و ارائه برنامه های خود شدند.

امروز جمعه موعد تعیین تکلیف شهردار دزفول است، هر چند موضوع از پیش مشخص است ولی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست ، به هر حال همگی تابع نظر منتخبین شورای شهر دزفول هستیم.

تا رای گیری نهایی با ما باشید....

برچسب ها: دوایی فر شهرداری دزفول