کد خبر : ۲۲۲۴۶۳ تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ساعت ۱۳:۲۹

استیضاح هایی که بوی غرض ورزی می دهد
برای چندمین بار استیضاح شهردار دزفول کلید خورد!

آنچه مسلم است نتیجه این استیضاح همچون دفعات قبل به دلخواه ایشان نخواهد بود، ولی نتیجه آن کسلی و کم اعتباری نهاد شورا، شناسایی پدرخوانده های شهرداری و در نهایت نارضایتی مردم از مجموعه ی شورای چهارم را روشن تر می سازد!

 برای چندمین بار استیضاح شهردار دزفول کلید خورد!

همه خوب میدانیم درهمان ابتدای شروع شورای چهارم دودستگی های شورا خود را نمایان کرد. دو گروه کاملا متفاوت که در حوضه ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اختلافات بسیاری داشتند.
شوراها 34 وظیفه دارند که مهترین آنها انتخاب شهردار و نظارت بر اجرای مصوبات شورای شهر است. در واقع شورا وظیفه نظارتی در چهارچوب قانون و مصوبات خود را دارد و نه بیشتر!
ولی ظاهرا برخی از اعضای شورای شهر به دنبال نظارت استصوابی بر شهرداری و شهردار بوده و هستند، از دخالت بر عزل و نصب ها گرفته تا چگونگی طرز فکر و نحوه ی زندگی کارمندان شهرداری و مردم دزفول!
با توجه به اینکه کمتر از 2 ماه به پایان شورای دوره چهارم باقی مانده، دوباره سناریوی تکراری استیضاح شهردار با درخواست آقایان نادبی زاده، آستی، حاجی خلف، عادل دوایی و رسول دوایی امضا شده است.
این اعضا برای بار سوم است که دست به کار استیضاح می شوند، هر چند در 2 مورد قبلی ناکام مانده‌اند ولی آنچه که از این مخالفت سرسختانه بنظر می رسد؛ موضوع منافع مردم نیست و در آن بوی غرض ورزی به مشام می رسد!
در واپسین روزهای کاری شورای چهارم در زمانی که شهردار و شهرداری با تمام قوا در پی اتمام پروژه هایی هستند که توسط این شورا مصوب شده و مردم هم از تلاش شبانه روزی مردان بی ادعای شهرداری شادمانند؛ کشیدن ترمز شهرداری قبل از رسیدن به ایستگاه آخر چه معنی و مفهومی دارد؟!
آیا برخی بخاطر زمین زدن شهردار فعلی حاضرند انرژی، وقت و سرمایه ی مردم به هدر برود؟!
آیا تسویه حساب‌های شخصی باعث این استیضاح شده است؟
در حال حاضر چه کسی از استیضاح و برکناری کرمی نژاد سود می برد؟!
بهرحال مسلم استکه  نتیجه این استیضاح همچون دفعات قبل به دلخواه ایشان نخواهد بود؛ ولی نتیجه آن کسلی و کم اعتباری نهاد شورا، شناسایی پدرخوانده های شهرداری و در نهایت نارضایتی مردم از مجموعه ی شورای چهارم را روشن‌تر می سازد!
پیشنهادی مشفقانه به اعضای شورای شهر! هنوز شش ماه از استیضاح قبلی شهردار نگذشته و هر چند به طور قانونی امکان استیضاح شهردار وجود ندارد اما تقاضا داریم دست از لجاجتی که بجز تخریب چهره شورا و شهرداری ندارد؛ دست برداشته و بهانه به دست سودجویان ندهد!

برچسب ها: شهردار دزفول استیضاح شورای شهر دفول