SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,حبیب الله آصفی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'حبیب الله آصفی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,حبیب الله آصفی') OR (`po`.`tags` LIKE 'حبیب الله آصفی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۵ آبان ۱۳۹۹
2020 October 26 /
/ 10 ربيع أول 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'حبیب الله آصفی'


انتشار 28 اردیبهشت 1395
بدون دیدگاه

جناب آصفی شما که مکررا در جلسات مختلف پرچم اصلاح طلبی را بالابرده اید، آیا مشی عملی شما با اصلاحطلبان واقعی همخوانی دارد؟! ...

انتشار 27 اردیبهشت 1395
2 دیدگاه

برو و بیای فرمانداران در جاده بی تدبیری!

این داستان برای مردم خوزستان جز زیر سئوال رفتن عملکرد دولت یازدهم چیزی به همراه نداشت؛ دولتی که قرار بود با تدبیر کارها را پیش ببرد اما این تغییرات و این برو بیاها نشان داد که تدبیر شعار است. ...

انتشار 19 اردیبهشت 1395
بدون دیدگاه

دل مریض را نمی توان به سادگی درمان کرد اما از خدا می خواهیم از این افراد که همیشه درصدد ایجاد موج درسطح شهرستان بودند بگذرد. ...

انتشار 18 اردیبهشت 1395
بدون دیدگاه

تغییرات در مدیریت فرمانداریهای استان خوزستان

با توجه به تغییرات گسترده در نمایندگان منتخب مردم در اکثر شهرستانها، تعویض فرمانداران مذکور محتمل به نظر می رسد. در کانالهای خبری آمده است رضا نجاتی فرماندار فعلی شهرستان شوش جانشین آصفی خواهد شد. ...

انتشار 18 اردیبهشت 1395
11 دیدگاه

در پی اظهارات اخیر "آصفی"، فرماندار دزفول سایت عصر بهبهان هم تاب نیاورد!

مقتدایی تمایل دارد دولت یازدهم پایگاه اجتماعی خود را در دزفول بیش از این از دست ندهد باید به فکر تغییر و تحول باشد. ...

انتشار 17 اردیبهشت 1395
2 دیدگاه

به کلیه ی رسانه ها توصیه میکنیم فارغ از مسائل و سیاست های جناحی و ...در انتقال واقعیت ها در چارچوب گفتار بیان شده اقدام واز تحلیل های شخصی جلوگیری نمایند ، برجام به مانند کلیه ی مسائل سیاسی از ابعاد گوناگونی قابل بررسی و کار کارشناسی است که راه نقد بر آن باز ...

انتشار 05 اردیبهشت 1395
بدون دیدگاه

فرماندار دزفول گفت: هنرستان های دزفول باید در زمینه های تخصصی همچون کشاورزی، بازرگانی و صنعت با جدیت وارد شوند تا موجب تحول اقتصادی در شهرستان شوند. ...

انتشار 18 فروردین 1395
بدون دیدگاه

فرماندار دزفول گفت: دزفول در دوره های مختلف از مشاهیر و شخصیت های برجسته زیادی برخوردار بوده که نیاز است در نامگذاری خیابان ها و میدان های جدید شهرستان از نام آنها استفاده شود. ...