کد خبر : ۲۲۰۵۷۰ تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ ساعت ۱۴:۰۷

غلام عباس کاظمی
فاصله گرفتن مدیران از اصحاب رسانه در واقع نشان از ضعف مدیر و ناتوانی در بیان خدمات دولت و نظام به مردم است

امروزه مدیرانی موفق، کارآمد و محبوب در بین مردم هستند که عملکرد خود را به وسیله اصحاب رسانه در منظر چشم عموم قرار داده تا بهترین قاضی خود مردم باشند.

 فاصله گرفتن مدیران از اصحاب رسانه در واقع نشان از ضعف مدیر و ناتوانی در بیان خدمات دولت و نظام به مردم است

یکی از شاخصه های اصلی یک مدیر خوب رسانه ای بودن آن می باشد چرا که بیان عملکرد و خدمات ارائه شده توسط دستگاه مربوطه برای اذهان عمومی یک نیاز اساسی برای هر دستگاه و اداره ای محسوب می شود و عدم پاسخگویی به و فرار از اطلاع رسانی به بهانه های مختلف بزرگترین ضعف برای هر مسئول و مدیر بشمار می آید.
اگر قدری در فضای مجازی و درلابه لای خبرهای انتشار یافته گذری کوتاه داشته باشیم به راحتی می توانیم عملکرد هر رئیس یا مدیر دستگاه رسانه ای را به خوبی رصد کنیم.
امروزه مدیرانی موفق، کارآمد و محبوب در بین مردم هستند که عملکرد خود را به وسیله اصحاب رسانه در منظر چشم عموم قرار داده تا بهترین قاضی خود مردم باشند.
متاسفانه در این بین هستند مدیرانی که به بهانه های واهی از قبیل اجازه از مدیرم ندارم، نمی توانیم وضعیت اداره را رسانه ای کنیم، به ما دستور داده اند تا مصاحبه نکنیم و هزاران بهانه ای که باعث نادیده گرفته شدن خدمات عظیم نظام می شود را مطرح می کنند(البته رعایت اصول حراستی و حفاظتی شامل این بخش نمی شود).
یقینا عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی برای آینده کاری آن دستگاه یا اداره، حفظ جایگاه اداری و ساکت ماندن در جمع مدیران و عدم دفاع از حق قانونی خود به وسیله اصحاب رسانه، عملکرد ضعیف خود مدیردستگاه در برابر اصحاب رسانه برخی از دلایل رسانه گریزی برخی از مدیران در سطح شهرستان و استان می باشد.
عدم پاسخگویی برخی از مدیران شهرستان به پرسش های اصحاب رسانه و اجازه گرفتن از مدیران استانی برای جواب های کاملا ساده و درون شهرستانی نشان از ضعف شدید مدیریتی و عدم استقلال فکری مدیر دستگاه مربوطه را نشان می دهد.
متاسفانه برخی دیگر از مدیران برای فرار از جواب دادن به سوالات اصحاب رسانه، انگشت اشاره را به طرف روابط عمومی اداره کل مربوطه نشانه رفته و پاسخ خبرنگاران را از آنان استمداد می کنند.
چرا برخی از مدیران شهرستانی و استانی از رسانه ای شدن خدمات وزحمات ادارات خود در هراسند و برای یک مصاحبه کوتاه در باب مسائل درون شهرستانی حتما باید از مدیر بالا دستی خود اجازه بگیرند.
فاصله گرفتن مدیران از اصحاب رسانه در واقع نشان از ضعف مدیر و ناتوانی در بیان خدمات دولت و نظام به مردم است و باعث گمنام ماندن خدمات دستگاه مربوطه خواهد شد.
به هرحال امیدواریم در راستای بیان عملکرد و خدمات صورت گرفته در جامعه که مقام معظم رهبری بارها بر بیان دستاوردها و خدمات نظام برای مردم تاکید کرده اند همت گمارند و اصحاب رسانه را در این رسالت سنگین یاری نمایند تا سیاه نمایی های دشمنان را نقش برآب گشته و خدمات نظام به تصویر درآید تا مردم از خدمات صورت گرفته آگاهی کامل پیداکنند و قضاوتی صحیح و منطقی درباره مدیران داشته باشند.
خورنا-غلام عباس کاظمی

برچسب ها: غلام عباس کاظمی خورنا رسانه ها