کد خبر : ۲۲۲۴۶۱ تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۳۶

نام شهرداران دو کلانشهر به چشم می خود
معرفی گزینه های مهم شهرداری دزفول

نامهای بیشتر آشنایی همچون "محمدرضا کرمی نژاد" شهردار فعلی و "محمدعلی دوایی فر" شهردار اسبق ، "هوشنگ زلقی" عضو تمام ادوار گذشته شورای شهر دزفول، "حسن نبوتی" شهردار باغملک ، "محمد حسن پرآور" و....

 معرفی گزینه های مهم شهرداری دزفول


براساس معانی رایج در ایران، شهرداری نهادی عمومی، غیردولتی، محلی و خودکفا است و مانند دیگر نهادهای دولتی از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند به همین دلیل باید دارای درآمد محلی برای اداره خود باشد که این درآمد توسط شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده و در قالب عوارض از مردم اخذ می شود.

در ایران، شهردار توسط شورای اسلامی شهر انتخاب می‌شود. شوراهای شهر اکنون که شهردار توسط آنها انتخاب می شود می توانند بر اساس قانون بر شهردار نظارت کنند، اما اعضای شوراها نباید فرافکنی کنند بلکه باید ابتدا وظایف قانونی و مندرج در آیین نامه ها و قوانین خود را اجرا کنند و به دنبال پاک کردن صورت مسئله نباشند.

سبک فعلی انتخاب شهردار که توسط شوراهای شهر صورت می‌گیرد، یکی از ٢ مدل رایج در شهرهای جهان است. مدل نخست انتخاب بی‌واسطه و با رأی شهروندان است که عمدتا در کشورهای توسعه‌یافته مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما مدل دوم در واقع مدلی است که درحال حاضر در ایران نیز با همان روش شهردار انتخاب می‌شود. که خود دارای معایب و محاسنی است.
متاسفانه آفت اینگونه انتخاب شهردار وارد نمودن پارامترهای شخصی، قومی و سیاسی است که معمولا گریبانگیر شوراهای کشور می باشد!
لذا باید دید شورای اسلامی دوره پنجم دزفول چگونه عمل خواهد کرد.

از آنجایی که مهمترین کار شورا  انتخاب شهردار است، در روزهای گذشته بصورت غیر رسمی در محافل و برخی رسانه ها زمزمه های انتخاب شهردار دزفول به گوش میرسد، که توجه به آنها می توان سطح توقع این شورا را بنحوی سنجش کرد.

نامهای بیشتر آشنایی همچون "محمدرضا کرمی نژاد" شهردار فعلی و "محمدعلی دوایی فر" شهردار اسبق ، "هوشنگ زلقی" عضو تمام ادوار گذشته شورای شهر دزفول، "حسن نبوتی" شهردار باغملک ، "محمد حسن پرآور" معاون اسبق استاندار بوشهر و "سعید تابش" در میان گزینه ها وجود دارد تا نامهای خاصتری آشنایی  چون "منصور کتانباف" شهردار اسبق کلانشهراهواز ، "محمودرضا شیرازی" شهردار اسبق آبادان، "علیرضا پاک فطرت" شهردار کلانشهر شیراز و .... که در مجال بعدی به تفضیل به معرفی این گزینه ها خواهیم پرداخت.

با توجه به شرایط منطقه ای و محلی دزفول قطعا شهردار مورد نظر شورا جدای از پارامترهای تخصصی بایستی قدرت چانه زنی و ارتباطات بسیار ویژه ای با مسئولین شهرستانی ، استانی و ملی  برای جذب اعتبارات ملی و استانی داشته باشد .
درروزهای آینده جزئیات بیشتری در خصوص انتخاب شهردار آینده دزفول در اختیار خوانندگان دز ان ان قرار خواهد گرفت.
با ما باشید.

برچسب ها: شهرداری دزفول انتخاب شهردار