کد خبر : ۲۲۲۳۰۱ تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶


احمدی نژاد به دنبال ایجاد یک قطب سیاسی اجتماعی است

احمدی نژاد علیرغم نهی رهبری در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد تا ثابت کند همواره مرد شماره یک حاشیه سازی در عالم سیاست است.

 احمدی نژاد به دنبال ایجاد یک قطب سیاسی اجتماعی است

او علاقه زیادی به برهم زدن معادلات معمول و معروف سیاسی دارد و به بهترین شکل ممکن بهره برداری خود را از  ایجاد فضاهای غیر معمول و هیجانی به عمل می آورد.

حال سه یار غار یعنی احمدی نژاد و بقایی و مشایی با هم ثبت نام کردند و این یک پیام روشن دارد؛ دهان کجی به نظام.

احمدی نژاد عامدانه و مغرضانه پس از ثبت نام خود در انتخابات از نهی رهبری هم سخن به میان می آورد و آن را توصیه عنوان می کند. مبرهن است هدف اصلی او از بیان نهی رهبری، نشان دادن زاویه اش با ایشان است.

او می خواهد پایگاه اجتماعی بدنه ناراضی از سیستم را به خود جذب نماید.

قطعا او می داند بقایی و مشایی و حتی خودش از نظر حاکمیت صلاحیت ورود به ساختار مرکزی قدرت را ندارند بنابراین احمدی نژاد به دنبال ایجاد یک قطب سیاسی اجتماعی برای خود می باشد و انتخابات برایش صرفا فضایی مناسب برای پیشبرد این هدفش می باشد.

سید محسن امامی فر

برچسب ها: سید محسن امامی فر