کد خبر : ۲۲۲۳۶۴ تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ ساعت ۱۰:۴۸

فرهاد قلي نژاد:
در هیاهوی تبلیغات، نگاهی به محیط زیست داریم؟

 در هیاهوی تبلیغات، نگاهی به محیط زیست داریم؟

بله واژه ای به نام محیط زیست که اگر به آن بپردازیم باید بگوییم محیط زیست و بعد بنویسیم زندگی. واژه و مفهومی که امروزه بسیاری از بحران ها و گرفتاری های ما در شهرها و روستاها در نتیجه بی توجهی به آن رقم میخورد .واژه و مفهومی که بعضا جولانگاه تبلیغات و در بسیاری از موارد قربانی توسعه های نامتوازن و ناپایدار است.

آنچه مشخص است توسعه مبتنی بر اصول محیط زیست و شالوده آمایش سرزمین توسعه ای قابل قبول و بدون پیامدهای ناگوار است .و تصمیم گیران باید حرکتی مبتنی بر اصول و البته وفق قوانین و مقررات محیط زیست داشته باشند و در این فرایند تصمیم گیری ها ،شوراهای اسلامی شهر و روستا وظایف مهم و خطیری را برعهده دارند بنابراین جا دارد شهروندان در بررسز عملکردها و در خصوص برنامه های کاندیداها مسایل و محورهای زیست محیطی را جستجو و بررسی نمایند و به موارد و محور های زیر توجه نمایند:
1-عملکرد شوراهای شهر در رسیدگی به مسایل و مشکلات زیست محیطی
2-اینکه آیا در شهرهای ما کمیته محیط زیست شورای شهر فعال شده است؟
3-وضعیت مدیریت پسماندها در چه جایگاهی قرار دارد؟ و آیا استانداردها و سیستم مدیریت پسماندها بسوی مکانیزاسیون ،تفکیک پسماندها و بازیافت پیش رفته است؟
4-آیا درختان شهر ما از امنیت زیستی مطلوبی برخوردارند؟ یا درختان ما که ریه های تنفسی شهرمان هستند همیشه قربانی خیابان سازی ها و ساخت و سازها میشوند؟
5- کاربری های فضای سبز ما چقدر تغییر کرده اند؟ آیا در شهرهای ما وفق طرح جامع شهر کاربری های فضای سبز حفظ شده یا به فروش رسیده اند؟

6-در شهرهای ما تغییر کاربری های مسکونی به صنایع و واحدهای تجاری آلاینده و مزاحم رخداده است؟ و آیا گامی در جهت احداث مجتمع صنوف مزاحم برداشته شده است؟
7-مشکلات ترافیکی شهری ما که حاصل آن آلودگی صوتی و هوا بوده به آن توجه شده است؟
8-آیا در شهرداری های ما و در بودجه های سالیانه آموزش شهروندان در حوزه محیط زیست جایگاهی دارد؟ و اصلا آموزش های محیط زیست اجرا میشوند؟
8- محیط زیست و مسایل آن نظیر پسماندها ،فضای سبز و ..چه رتبه ای در بودجه شهرداری ها و شورای شهر ها دارد؟
اینها بخشی از پرسش ها و محورهای مدیریت زیست محیطی شهر هاست که از وظایف شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری هاست که جا دارد شهروندان در انتخاب اعضای شوراهای شهر آنها را مد نظر داشته و به آن توجه نمایند.

فرهاد قلی نژاد
دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست

برچسب ها: فرهاد قلي نژاد انتخابات محيط زيست تبليغات