کد خبر : ۲۲۲۱۵۵ تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۱۰

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی
باید به وضعيت نامناسب خوزستان بعنوان یک مشکل ملی نگاه کرد/ لزوم اجرای طرح های کوتاه مدت

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی باتاکیدبرلزوم اجرای طرح های کوتاه مدت برای رفع مشکلات خوزستان گفت:باید به وضعيت نامناسب خوزستان بعنوان یک مشکل ملی نگاه کرد.

 باید به وضعيت نامناسب خوزستان بعنوان یک مشکل ملی نگاه کرد/ لزوم اجرای طرح های کوتاه مدت

به گزارش خبرنگار دز ان ان، "محمدرضامخبردزفولی" پیش ازظهرامروز چهارشنبه در روز دوم کنگره بین المللی جندی شاپور که با حضورمسئولان کشوری و شخصیت های ملی در دانشگاه صنعتی جندی شاپور برگزارشد، اظهارکرد: مشکلاتی که در چندوقت گذشته درخوزستان رخ داده صرفا مشکلات منطقه ای نیستندبلکه آنهارا باید مشکلات ملی برشمرد.

وی افزود: خوشبختانه با ابراز نگرانی و تاکیدات مقام معظم رهبری درروزهای اخیر، شاهداین هستیم که این نگاه ملی به مسائل خوزستان شکل گرفته است.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی بااشاره به نقش موثر و بی بدیل خوزستان در دفاع مقدس و دفاع ازمیهن درعرصه های مختلف توسط مردمان خوزستان، تصریح کرد: بنابراین حق خوزستان است که امروزه همه بسیج شوند و به رفع بحران های این استان بپردازند چراكه این استان برگردن همه حق دارد.

مخبردزفولی تاکیدکرد: بایدبراساس ظرفيت هایی که درکشوروجود دارد فضای مثبتی درجهت رفع مشکلات خوزستان شکل بگیرد ضمن اینکه خوشبختانه مشاهده شده که عده ای از دستگاه ها و مسئولان به دنبال تدوين  و اجرای طرح های کوتاه مدت دراین زمینه هستند که باتوجه به زمانبربودن طرح های بلندمدت این  امر می تواند نویدبخش آینده خوبی برای خوزستان باشد.

وی نقش دانشگاه و دانشگاهیان در چاره جویی برای رفع مشکلات خوزستان را موثردانست و گفت: دانشگاه های استان دراین برهه باید ظرفيت علمی خود را ثابت کنند و مسئولان نیزباید ازتمام توانمندي های مراكز دانشگاهی و علمی در رفع مشکلات مذکور نهایت بهره راداشته باشند.به گزارش خبرنگار دز ان ان، "محمدرضامخبردزفولی" پیش ازظهرامروز چهارشنبه در روز دوم کنگره بین المللی جندی شاپور که با حضورمسئولان کشوری و شخصیت های ملی در دانشگاه صنعتی جندی شاپور برگزارشد، اظهارکرد: مشکلاتی که در چندوقت گذشته درخوزستان رخ داده صرفا مشکلات منطقه ای نیستندبلکه آنهارا باید مشکلات ملی برشمرد.

وی افزود: خوشبختانه با ابراز نگرانی و تاکیدات مقام معظم رهبری درروزهای اخیر، شاهداین هستیم که این نگاه ملی به مسائل خوزستان شکل گرفته است.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی بااشاره به نقش موثر و بی بدیل خوزستان در دفاع مقدس و دفاع ازمیهن درعرصه های مختلف توسط مردمان خوزستان، تصریح کرد: بنابراین حق خوزستان است که امروزه همه بسیج شوند و به رفع بحران های این استان بپردازند چراكه این استان برگردن همه حق دارد.

مخبر دزفولی تاکید کرد: بایدبراساس ظرفيت هایی که درکشوروجود دارد فضای مثبتی درجهت رفع مشکلات خوزستان شکل بگیرد ضمن اینکه خوشبختانه مشاهده شده که عده ای از دستگاه ها و مسئولان به دنبال تدوين  و اجرای طرح های کوتاه مدت دراین زمینه هستند که باتوجه به زمانبربودن طرح های بلندمدت این  امر می تواند نویدبخش آینده خوبی برای خوزستان باشد.

وی نقش دانشگاه و دانشگاهیان در چاره جویی برای رفع مشکلات خوزستان را موثردانست و گفت: دانشگاه های استان دراین برهه باید ظرفيت علمی خود را ثابت کنند و مسئولان نیزباید ازتمام توانمندي های مراكز دانشگاهی و علمی در رفع مشکلات مذکور نهایت بهره راداشته باشند.

برچسب ها: محمد رضا مخبر دزفولی دزفول خوزستان کنگره جندی شاپور