کد خبر : ۲۲۱۸۲۳ تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۵۶

گزارش تصویری
رودخانه بدون آب دز!!!

تصاویر مربوط به 1395/9/17 - پشت سد تنظیمی دزفول (پارک دولت) میباشند.

ش

برچسب ها: رضا کافی فر رودخانه دز