SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,g,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'g,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,g') OR (`po`.`tags` LIKE 'g')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۳ مرداد ۱۴۰۰
2021 July 25 /
/ 16 ذو الحجة 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'g'


انتشار 28 مرداد 1398
3 دیدگاه

آیت الله شیخ رضا سبط شیخ انصاری با انتشار مطلبی در کانال خود ( بلاغ ) نسبت به تخریب مسجد ملاحاجی دزفول واکنش نشان داد ...

انتشار 28 فروردین 1395
بدون دیدگاه

در حال حاظر ورودی آب از مخزن سد دز به رودخانه قریب به ۴۰۰۰ هزار متر مکعب بر ثانیه است و انتظار می رود که در حال حاظر با بارشهای کنونی این مقدار نیز بیشتر شود. ...