کد خبر : ۲۲۲۱۵۴ تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۴۶

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی کشور عنوان کرد:
بازشناسی جندی شاپور اعتمادبه نفس ملی می آورد /درجندی شاپور تمامی دانشمندان و مردم این شهر دانشگاهی در آزادی عملی کامل به سر می برده اند

محدوديت در جندی شاپور وجود نداشته و تمامی دانشمندان و مردم دراین شهر دانشگاهی با تمام موقعیت اجتماعی خود در آزادی عملی کامل به سر می برده اند.

 بازشناسی جندی شاپور اعتمادبه نفس ملی می آورد /درجندی شاپور تمامی دانشمندان و مردم این شهر دانشگاهی در آزادی عملی کامل به سر می برده اند


   به گزارش خبرنگار دزخبر،" محمدرضامخبردزفولی" پیش ازظهرامروز چهارشنبه در روز دوم کنگره بین المللی جندی شاپور که با حضورمسئولان کشوری و شخصیت های ملی در دانشگاه صنعتی جندی شاپور برگزارشد، اظهارکرد: کنگره جندی شاپورباید زودترازاین و درسالهای گذشته برگزار می شد اما امروز نیزشروع خوبی برای معرفی این گنجينه ارزشمند است.

نماد تمدنی و جهانی

وی جندی شاپوررا یک نمادتمدنی و بین المللی برشمرد و افزود: جندی شاپور زوایای تمدنی ناشناخته بسیارزیادی دارد که باید برای شناخت تک تک ابعاداین جریان تمدنی برنامه ریزی شود.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران بابیان اینکه جندی شاپوریک مجموعه علمی و یک شهر دانشگاهی بوده ، تصریح کرد: عده ای با غرض قصد دارند جندی شاپوررا کوچک جلوه دهند درحالی که بزرگی و عظمت این مجموعه با آکادمی افلاطون نیزقابل مقایسه نیست.

وجود آزادی علمی در جندی شاپور

مخبردزفولي بااشاره به وجود اختلاف نظرهای متعدد در مورد چگونگى شکل گیری جندی شاپور، اضافه کرد: باوجودتمام این اختلاف نظرها اما آنچه مسلم است بزرگ بودن این جریان و مجموعه تمدنی است.

وی همچنين عنوان کرد: شکوفایی جندی شاپوردر این منطقه نشان می دهدکه آزادی علمی بسیارزیادی وجودداشته و امکان ترقی و راه یابی به مراتب بالاتربرای همه وجود داشته است.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی بااشاره به وجوداختلافات طبقاتی و مشکلات و محدوديت های پیرامون  این موضوع درزمان جندی شاپور، گفت: بااین حال اما این محدوديت در جندی شاپور وجود نداشته و تمامی دانشمندان و مردم دراین شهر دانشگاهی با تمام موقعیت اجتماعی خود در آزادی عملی کامل به سر می برده اند.

شناسایی جنبه اجتماعي و فرهنگی جندی شاپور

مخبردزفولی بابیان اینکه از دیدگاه همه گرایش اصلی جندی شاپور پزشکی بوده، تاکید کرد: بااین وجوداما باید جنبه اجتماعی و فرهنگی  جندی شاپور و زمینه های مربوط به جامعه شناسی آن نیزمورد توجه قراربگیرد.

وی اضافه کرد: چراكه در جندی شاپور نظام و سازمان دانشجویی وجود داشته و همه در آن حق تحصيل و پيشرفت علمی داشته اند.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی بااشاره به ظرفیت عظیم جندی شاپور و وجوددانشمندان متعدد ازسراسرجهان در آن، گفت: جندی شاپور درزمان ظهوراسلام نیزتداوم داشته بطوریکه بخش عمده ای از نهضت ترجمه که دردوره اسلامی شکل گرفت سهم عمده اس از آن مربوط به دانشمندان جندی شاپوربوده است.

مخبردزفولی بیان کرد: نهضت بزرگ علمی  که دردوره اسلامی رخ داد به دليل نگاه آزادمنشانه اسلام به علم بود و هرچندجندی شاپورازقرن هاقبل ازاسلام شکل گرفته بود اما با ظهوراسلام نیزتعطیل نشد.

وی درادامه بابیان اینکه تعدادبسیارزیادی از دانشمندان بیت الحکمه بغداد علم آموختگان جندی شاپوربوده اند، گفت: هر کدام از تربیت شدگان مکتب جندی شاپورتک به تک می توانند موضوع یک  همایش مجزا و یک  گنگره علمی باشند.

لزوم موشکافی ابعادمختلف جندی شاپور

مخبردزفولی باتاکید براینکه نظام دانشجویی جندی شاپور باید محل تحقیق قراربگیرد، افزود: مجموعه تمدنی جندی شاپورباید کاملا موشکافی شود.

وی  اهتمام حاکمان  آن دوره در علم آموزی را ارزشمند دانست و عنوان کرد: در آن دوران تمدنی  کتابخانه فاطمیه مصر و بیت الحکمه هركدام از بیش از یک میلیون جلدکتاب برخورداربوده اند که کارکنان این کتابخانه ها از جندی شاپوربوده اند.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: حافظه تمدنی دنیا این موضوع را درخوددارد که از قرن هاپیش یک جریان تمدنی شکل گرفته و این ظرفيت از همان زمان درايران وجود داشته است.

مخبردزفولی  درخصوص پيشرفت های علمی ايران توضيح داد: در اوایل دهه 90 میلادی کشورایران سهم 0/03 درصدی درتولید علم داشته و دربسیاری ازشاخص های علمی ناشناخته مانده اما امروزه دربدبینانه ترین حالت ممکن  می توان گفت امروزه ایران سهم 1.5 درصدی درتولید علم دردنیا رادارد.

وی  به پيشرفت های ايران درزمینه علوم هسته ای، پزشکی، فیزیک، فناوري های پیشرفته و سایرعلوم اشاره کرد و گفت: یکی از مراكز علم سنجی باوجود نگاه جانبدارانه ای که به سمت غربی هادارد اما اعتراف کرده که ايران باوجود تمامی جنگ هایی که در خاورميانه رخ می دهد اكنون بعنوان قدرت منطقه ای و جهانی تبدیل شده و از پيشرفت علمی ایران ابراز نگرانی کرده است.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی وجودنیروهای انسانی بسیارقوی را یک امتیازبرای ايران برشمرد و ادامه داد: برخلاف کتمان عده ای باید به جرات گفت ايران درزمینه تبديل دانش به فناوری کارنامه بسیاردرخشانی دارد که
 


 
دلیل همه اینها وجود نیروی انسانی قوی است.

مخبردزفولی پيشرفت های هسته ای و پزشکی را نمونه ای از وجود نیروهای انسانی پيشرفته درايران برشمرد و عنوان کرد: یک زمانی سرمايه های زیادی برای اعزام بیماران به خارج ازکشور هدرمی دادیم اما امروزه پيشرفت پزشکی درايران بقدری زیادشده که بعنوان مثال اكنون درزمینه سلول های بنیادی از رتبه دهم درجهان برخوردار هستیم.

وی  باتاکید براینکه باید اعتماد خودرا به دانشمندان کشور بیشترکرده و به آنها بیش از گذشته بهاداده شود ، گفت: طبق گزارش های علمی که به دستمان رسيده اكنون ايران در جايگاه علمی بسيار خوبی قراردارد و هرچند دراین بین نارسایی هایی وجود دارد که طبیعی است.

مخبردزفولی باتاکید براینکه باید داشته های خودرا در تاریخ بازشناسى کنیم، افزود: به همین دليل است که جندی شاپورنیزباید بازشناسی کامل شود چون این امر اعتماد به نفس ملی را بار می آورد.

وی بابیان اینکه ماباید داشته های علمی خودرا بشناسيم و معرفی کنيم ، اضافه کرد: ضمن اینکه برای حرکت بزرگ تمدن ساز خودنیزباید ازاین داشته ها استفاده کرد.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی درپایان پيشرفت های ايران درتمام زمینه هارا مرهون جانفشانی شهدای هسته ای، دفاع مقدس و مدافعان حرم دانست و یاد آنان را گرامی داشت.

به گزارش دز ان ان، نخستین کنگره بین المللی جندی شاپور دزفول با حضور میهمانان خارجی و مقامات ارشد کشوری و مسئولان محلی روز سه شنبه در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول به مدت دوروز آغاز به کارکرد .

دانشگاه جندی شاپور گذشته از آن که مرکزی بزرگ برای اشاعه و تعلیم دانش‎های گوناگون زمان، مانند پزشکی ، داروسازی ، داروشناسی ، دامپزشکی ، نجوم ، ریاضیات ، فلسفه ، حکمت ، الهیات و موسیقی بوده است، مرکز صلح ، برابری و برادری نیز بوده و هزاران ایرانی ، هندی ، یونانی ، رومی و سریانی در کنار هم در آن‎جا برای هدفی واحد تلاش و کوشش می‎کردند.

گفته می شود پنج سال پس از تاسیس دانشگاه، هزاران دانشجو و استاد خارجی به سوی شهر جندی شاپور روی آوردند و تعداد دانشجویان این دانشگاه به بیش از پنج هزار تن رسیده است.

به گزارش دز ان ان، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دومین دانشگاه دولتی استان از نظر تعداد دانشجو است که دانشجویان آن در بیش از 20 رشته کارشناسی و 11 رشته کارشناسی ارشد تحصیل می کنند

برچسب ها: دکتر محمد رضا مخبر دزفولی دزفول کنگره جندی شاپور