کد خبر : ۲۲۰۶۴۲ تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۱۶


نوزادي که در عرض 1 سال، جوان 25 ساله شد!

بلوغ زودهنگام يک نوزاد پسر شيرخواره هندي به نام "أکاش" معادل يک جوان 25 ساله دانشمندان را شگفت زده کرده است!.

دانشمندان ترشح هرمون تسترون در يک نوزاد يک ساله هندي به اندازه يک جوان 25 ساله را يک مورد هرموني استثنايي برشمردند. روزنامه ديلي ميل انگليس با اعلام اين مطلب نوشت: اين نوزاد اعضاي تناسلي بزرگي دارد و در صورت و بدنش مو رشد کرده و صدايش نيز خشن است.پزشکان مي گويند: اين نوزاد از بلوغ زودرس رنج مي برد؛ هر کودکي که قبل از سن هفت يا هشت سالگي دچار چنين حالتي شود، در واقع دچار بلوغ زودرس شده است.
والدين أکاش در کودک خود از وقتي که شش ماهه بود، چند چيز عجيب ديدند، اعضاي بدن او به طور غيرطبيعي شروع به رشد و نمو کرد، در حاليکه بقيه جسم وي در مقايسه با ساير کودکان هم سن و سال وي بسيار کوچک باقي ماند.
مادر اين نوزاد که نامش را به طور کامل فاش نکرد، در گفت وگو با روزنامه هندوستان تايمز خاطرنشان کرد: ما تصور مي کرديم که فرزند ما صرفا يک کودک تنومند است و به همين دليل او را به نزد پزشک نبرديم، اما وقتي به يک سالگي رسيد، مشخص شد که اشکالي در کار است و مادرهمسرم که بچه هاي زيادي را در خانواده بزرگ کرده است، اظهار داشت که رشد او غيرطبيعي است و در آن هنگام بود که او را به پزشک نشان داديم.
" فشاکاهي روستاجي" دکتر أکاش به روزنامه هندوستان تايمز گفت: بلوغ زود هنگام در چنين سن و سالي کودکان را شوکه مي کند و باعث خشونت در آنها مي شود؛ قدرت عضلات اين نوزاد بسيار زياد شده به گونه اي که والدينش قادر به کنترل او نيستند.
پزشکان مي گويند که آنها هم اکنون به اين نوزاد داروهايي مي دهند تا از عوارض وضعيت وي بکاهند تا آنکه دستکم او بزرگ شده و بتواند وضعيت خاص خود را درک کند.

آریا

برچسب ها: نوزاد هندي هرمون