کد خبر : ۲۲۲۴۸۸ تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ساعت ۱۴:۳۰


نتایج هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی دزفول اعلام شد

رئیس ستاد اجرائی انتخابات سازمان نظام پزشکی دزفول نتایج هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در سه حوزه انتخاباتی دزفول، شوش و گتوند اعلام شد.

به گزارش دز ان ان یوسف پریدار اظهار داشت: هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی دزفول در روز جمعه 30 تیرماه رأس ساعت 8 صبح با حضور هیئت اجرائی و نظارت ، نماینده فرمانداری و نیروی انتظامی شهرستان ها صندوق های أخذ رأی پلمپ گردید و به صورت رسمی انتخابات آغاز شد و بر اساس قوانین و مقررات انتخابات رأس ساعت 20 می بایست به اتمام برسید ولی با توجه به عدم برگزاری انتخابات غیرحضوری تا ساعت 22 تمدید شد.
دکتر پریدار در خصوص رقابت انتخاباتی تشریح کرد : انتخابات نظام پزشکی در 6 گروه پزشکی ،دندانپزشکی،داروسازی،علوم آزمایشگاهی،مامایی و کارشناسان پروانه دار صورت گرفت که در شهرستان دزفول بیشترین درصد مشارکت با گروه علوم آزمایشگاهی و کمترین درصد مشارکت مربوط به گروه مامایی است.
رئیس ستاد اجرائی انتخابات هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی نتایج حوزه انتخابیه شهرستان دزفول را با تفکیک گروه و به ترتیب أخذ آرا کاندیدها به شرح ذیل اعلام می دارد همچنین نتایج شهرستان های شوش و گتوند متعاقبا" اعلام می گردد.

 گروه پزشکان :

1. دکتر کلانتریان – مهرداد

2. دکتر طاهردباغ – علیرضا

3. دکتر اسدي نیا – مسعود

4. دکتر عترت خواه – علیرضا

5. دکتر کدخدازاده – محمدرضا

6. دکتر کردنژاد – عبدالمحمد

7. دکتر توکلی نژاد – سعید

8. دکتر غلامی غیبی – حبیب

9. دکتر سوداگر – محمدسعید

10. دکتر  صائمی – عبدالرحیم

 

افراد علی البدل :

 

1. دکتر شریفی – داود

2. دکتر درچین – محمد

3. دکتر بهمنش – ویدا

4. دکتر باباخان – محمدرضا

5. دکتر حکمت زاده – رضا

 

گروه دندانپزشکی :

 1. دکتر   پیامی – یداله

2. دکتر   خورشیدي – رضا

 افراد علی البدل :

 1. دکتر   سبحان – رحمن

 

گروه داروسازی :

 1. دکتر  اسداله سلمان پور- داود

2. دکتر مجدي نژاد -  محمد

 

افراد علی البدل :

1. دکتر  ذال- محمدرضا

گروه آزمایشگاه :

 1. دکتر مجدي نسب- علیرضا

 افراد علی البدل :

 1. دکتر  حبیبی مقدم- حبیب

گروه مامایی :

1.     ترابی نیا- افسانه

 

افراد علی البدل :

 2.     ستارنژاد- راضیه

 گروه کارشناسان پروانه دار :

لاري- مریم سادات

برچسب ها: انتخابات سازمان نظام پزشکی یوسف پریدار هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی