کد خبر : ۲۲۲۲۵۹ تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۱۱

خطاب به مسئولان شهرستان دزفول؛
داغيست بر دلم كه مپرس

در این روزها برخی از ساکنین حاشیه نشین جاده محمد بن جعفر طیار(ع) از سر دردمندی و استمداد تماس گرفته و اظهار بی توجهی مسئولین به خواسته های ￵خود مطالبی را بیان فرمودند.

 داغيست بر دلم كه مپرس

در این روزها برخی از ساکنین حاشیه نشین جاده محمد بن جعفر طیار(ع) از سر دردمندی و استمداد تماس گرفته و اظهار بی توجهی مسئولین به خواسته های ￵خود مطالبی را بیان فرمودند.

البته خواسته های آنان توقعی بیجا و دور از خرد نبوده و نیست. زیرا مسئولین, متولی پیگیری و تحقق مطالبات و نیازمندی های مردم هستند.
و اگر به امری به غیر از این اشتغال بورزند یا کاهلی در اجرای خواسته های به حق مردم نمایند خیانتی آشکار مرتکب گشته و مشروعیت مدیریت در نظام اسلام را نخواهد داشت.

بر کسی پوشیده نیست که مطالبات صنفی و رفاهی و بهداشتی و امنیتی و فرهنگی و کار و اشتغال... حق مسلم مردم از مسئولین است و باید در این راستا با تدبیر و عمل خواسته آنان با ترتیب اولویت محقق گردد. و این وظیفه ذاتی مسئولین است.

لکن برخی خواسته ها از جنس ￵معاش و رفع نیاز مادی نیست بلکه فراتر با جان و سلامت مردم گره می خورد و این گونه مطالبات در اولویت باید قرار گیرد و اهمال و اقدامات خزنده هرگز توجیه منطقی, عقلی و شرعی ندارد.

جاده دزفول￷- ￵بن جعفر(ع)￷- ￵شوش اگر چه در سالیان گذشته بخشی از آن تعریض و ترمیم و اقدامات مفیدی بر آن انجام گرفته است لکن بخش وسیعی بحال خود رها شده است,

جاده ای که با هزاران ترس و اضطراب از تردد انبوه وسایل نقلیه و عرض کم و تعدد مسیرهای فرعی به اصلی و عدم روشنایی در طول مسیر و با پیچ و خم های فراوان و تصادفات مکرر... منجر به جرح و مرگ ... و بی سر پرستی خانواده و ... مسئولین مربوطه آیا می فهمید یعنی چی...

مرحم درد آن نصب علایم رهنمایی و رانندگی و خواباندن سرعت گیرهای آسیب پذیر و وارفته و بکار گرفتن عزیزان زحمت کش راهور نیست, اگر چه در جای خود ضروری و اجتناب ناپذیر است.
بلکه ￷"توجه جدی به تعریض و ترمیم و بهبودی جاده و شانه ی آن است"
تا جان و مال مردم ایمن گردد و به تبع آن رونقی در اقتصاد و آبادانی شهرک های بن جعفر, عباس آباد و منتظری شود.

بنابراین از مسئولین ذیربط و بویژه فرماندار محترم و شورای شهرستان و نماینده محترم و￵ امام جمعه محترم تقاضا داریم به این خواسته بحق مردم عزیز و شریف و انقلابی توجه ویژه گردد. و نمود خدمتگزاری خود را تقدیم مردم نمایید.

 مسعود صلواتی زاده￷

برچسب ها: مسعود صلواتي زاده