کد خبر : ۲۲۲۶۸۰ تاریخ خبر: ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ ساعت ۰۱:۰۱

آخرین خبر تست
آخرین خبر تست

آخرین خبر تست

 آخرین خبر تست

 نشست ستاد کرونا که در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار شد. اظهار داشت: اگر پروتکل های بهداشتی رعایت نشود بزودی ظرفیت بیمارستان تکمیل می شود.

برچسب ها: تست