کد خبر : ۲۲۱۹۲۵ تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ساعت ۰۴:۵۵


تصاویری تکان دهنده از آدمخوارها

جنگ و ناامنی در طول تاریخ برای مردم جهان ارمغانی جز درد و کشتار نداشته است.

بروز جنگ‌های سیاسی و داخلی در کشورهای مختلف جهان در طول تاریخ پیامدهای زیادی را برای مردم بی‌گناه در پی داشته است. گرسنگی، قحطی و کمبود دارو سبب مرگ تعداد زیادی از زنان، کودکان و غیر نظامیان شده است. در سال 1920 که روسیه شاهد جنگ‌های سنگین و قدرت‌طلبانه بود مردم بی‌دفاع جز آوارگی هدیه‌ای نصیبشان نشد. همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید ارمغان جنگ در روسیه برای مردم فاجعه‌بار بوده است. مردم در این تصاویر برای جلوگیری از گرسنگی و مرگ کودکان و انسان‌های ضعیف‌تر را می‌خوردند.

 
 
تصاویری تکان‌دهنده از آدمخوارها
 
تصاویری تکان‌دهنده از آدمخوارها
 
تصاویری تکان‌دهنده از آدمخوارها
 
تصاویری تکان‌دهنده از آدمخوارها
 
تصاویری تکان‌دهنده از آدمخوارها
 
تصاویری تکان‌دهنده از آدمخوارها
 
تصاویری تکان‌دهنده از آدمخوارها
 
تصاویری تکان‌دهنده از آدمخوارها
 
تصاویری تکان‌دهنده از آدمخوارها
 
تصاویری تکان‌دهنده از آدمخوارها

تصاویری تکان‌دهنده از آدمخوارها
باشگاه خبرنگاران

برچسب ها: آدمخوار جنگ روسیه