کد خبر : ۲۲۲۶۸۴ تاریخ خبر: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ساعت ۱۳:۴۰


پوستر معنا دار انتقادی صدای دز

درادامه مباحث انتخاباتی شورای ششم شهر دزفول ورسانه ای شدن ثبت نام بابک و عادل دوایی فر فرزندان شهردار دزفول وهمچنین داوطلبی رسول دوایی فر (برادرزاده شهردار دزفول) برای انتخابات شورای شهر

  پوستر معنا دار انتقادی صدای دز

درادامه مباحث انتخاباتی شورای ششم شهر دزفول ورسانه ای شدن ثبت نام بابک و عادل دوایی فر فرزندان شهردار دزفول وهمچنین داوطلبی رسول دوایی فر (برادرزاده شهردار دزفول) برای انتخابات شورای شهر

تاکنون هرچه فامیل داشته اند استخدام کرده اند و شهرداری را از آن خود و خانواده خود کرده اند، حال میخواهند شورای شهر رانیز تصاحب کنند!

برچسب ها: دزفول شورای شهر دزفول دوایی فر