کد خبر : ۲۲۲۶۸۷ تاریخ خبر: ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱


عذرخواهی بابت یک خبر!

به نام خدا

در پی درج یک خبر از این رسانه، در تاریخ 23 اسفند ماه 1395 که اشاره به صحبتهای معاون سیاسی فرماندار وقت (امیر عیسی زاده) دارد، ظاهرا سو برداشت اتفاق افتاده بود و در همان تاریخ نیز در ذیل خبر مذکور (کد خبر:222224) توضیحاتی ارائه کردید و خبر تصحیح شد. ولی از آنجایی که به هر دلیل رضایت خاطر نامبرده حاصل نشد، لذا از روی وظیفه شناسی و اخلاق رسانه ای، بابت درج این خبر از وی عذرخواهی می شود.

 

برچسب ها: