کد خبر : ۲۲۱۶۴۵ تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ساعت ۱۸:۰۳

حسین گلستانباغ
به بهانه روز رادیو دزفول

 به بهانه روز رادیو دزفول

*روزرادیودزفول مبارکباد*
رادیو شهری دزفول که بخشی ازمجموعه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است؛
از آبان سال 1359باهمت وتلاش مسوؤلین وقت و در رأس آنها حضرت آیت الله قاضی (ره) تأسیس وراه اندازی شد.
نخستین مسؤلان وتلاشگران رادیو دزفول عده ای ازجوانان دلسوز و رزمنده بودند که توانستند با امکانات بسیار ابتدایی همچون یکدستگاه ضبط وصوت معمولی و یک میکرُفون علاوه برپخش برنامه های مختلف؛ نسبت به نوشتن مطالب متنوع جهت برنامه های این رادیو نیزاقدام می نمودند.
رادیو دزفول در زمان جنگ بسیار مفیدفایده واقع شد و اینحقیر که افتخارداشتم بعنوان یکی ازاولین گویندگان رادیودزفول درخدمت مردم باشم به عینه شاهد این تأثیر والا بودم، به گونه ای که میتوان اذعان نمود که انگار بسیاری از مردم دزفول و منطقه نمیتوانستند بدون رادیو دزفول زندگی کنند.....
این رادیو در زمان جنگ تحمیلی درنزد برخی ها بعنوان رادیو جبهه معروف بود.....
الغرض...
از آن زمان تاکنون که بیش از36 سال میگذرد همچنان درخدمت مردم و هرسال بهتر از سال قبل و با اجرای برنامه های متنوع درقالب فرهنگی-اجتماعی- خبری - ورزشی ومحلی مشغول خدمت رسانی میباشد.
واینک که سالروز تأسیس رادیو دزفول میباشد برخودفرض میدانم که ضمن تبریک این روز به یکایک دست اندرکاران و تلاشگران مخلص و خانواده این رادیو ؛ پیشنهادی را بشرح زیر به عرض برسانم.

پیشنهادمیکنم به منظور گسترش وتوسعه این مجموعه شریف و ارتقاء آن از صدای تنها.
به صداوسیمای مقاومت دزفول وراهکارهای مربوطهتوسط مدیریت شهری نشستها و در صورت نیاز همایشی همه جانبه برگزار گردد تا شاید بتوانیم درجهت خدمت رسانی به این مردم شریف -نمونه ومقاوم که مستحق این نوع خدمات میباشنداقدام شایسته ای مبذول نماییم.
ودراین راستا اینجانب بعنوان رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر دزفول آمادگی کامل این کمیسیون را اعلام، تا در کناردیگر متولّیان و مسوؤلین شهری و شهرستانی بتوانیم گام  مثبت ومهمی برای دزفول عزیز پایتخت مقاومت ایران اسلامی برداریم.
ان شاءالله

گلستان باغ
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر دزفول

برچسب ها: دزفول رادیو دزفول حسین گلستانباغ