کد خبر : ۲۲۰۵۸۲ تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ ساعت ۱۲:۲۰


زیباترین اسب دنیا

نام این اسب زیبا که چندین دوره در مسابقات مختلف جهانی موفق به کسب جایزه زیباترین اسب شده است، «فردریک» است. صاحب او یکی از ثروتمندان آمریکاست و حاضر نیست او را به هیچ قیمتی به کسی بفروشد.

 

 

 

  فرادید

برچسب ها: زیباترین اسب اسب