کد خبر : ۲۲۲۴۸۲ تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۱۶:۱۲

رئیس مرکز بهداشت دزفول:
پلمب 20 کارگاه تولیدی و خدماتی متخلف در دزفول

رئیس مرکز بهداشت دزفول گفت:با نظارت و همکاری کارشناسان مرکز بهداشت دزفول و دادستانی از ابتدای امسال تا امروز ، 20 کارگاه متخلف فنی ،خدماتی و تولیدی متخلف پلمب شدند.

 پلمب 20 کارگاه تولیدی و خدماتی متخلف در دزفول

به گزارش شبکه خبری دز (دز ان ان) رضا پورآیین افزود:واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان دزفول به خاطر صیانت از حقوق کارگر و حفظ سلامت شهروندان کلیه کارگاه های خدماتی،تولیدی و فنی را از ابتدای امسال تاکنون بازرسی کرده که در این مدت 60 کارگاه دارای تخلفات بهداشتی شناخته شدند.
وی افزود:نواقص بهداشتی این کارگاه ها شامل نداشتن کارت سلامت شغلی،نداشتن جعبه کمک های اولیه و نداشتن وسایل حفاظت فردی بوده است .
رئیس مرکز بهداشت شهرستان دزفول ادامه داد:برخی از این کارگاه ها سریع نسبت به رفع نقص های بهداشتی اقدام کردند ولی 20 کارگاه به علت عدم رفع نقص پلمب شدند.
وی گفت:در این مدت 10 کارگاه جوشکاری ،10 کارگاه نجاری و کابینت سازی،12 کارگاه مکانیکی ،13 کارگاه آلومینیوم سازی و 15 کارگاه دیگر از جمله کارگاه تعمیر موتورسیکلت،چاپخانه و باطری سازی نقص بهداشتی داشتند که برخی از آنها رفع نقص کردند ولی 3 کارگاه جوشکاری،پنج کارگاه نجاری و کابینت سازی،چهار کارگاه مکانیکی،3 کارگاه آلومینیوم سازی و پنج کارگاه با خدمات دیگر در سطح شهرستان دزفول پلمب شدند.
پورآئین اظهار کرد:خوشبختانه ظرف کمتر از 48 ساعت کلیه کارگاه های متخلف نواقص بهداشتی را برطرف کرده و توسط امور حقوقی مرکز بهداشت و دادستانی فک پلمب شدند.

برچسب ها: پلمپ رضا پورآیین رئیس مرکز بهداشت دزفول