کد خبر : ۲۲۲۱۲۳ تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ساعت ۱۴:۲۲

ازدیگ مسئولان آبی برای خوزستان گرم نمی شود!
مهمترین مشکل خوزستان خاک است؟!!

شهر تعطیل شد، انواع مشکلات در خوزستان بر مردم آوار شد، از اوایل بهمن این مشکل مرکز استان را دربرگرفته اما مسئولان دولت انگارنه انگار...

 مهمترین مشکل خوزستان خاک است؟!!

پلاک نوشت: آقایان در اهواز مثلا برای قطع آب و برق و خطوط ارتباطی 11 شهر دیروز جلسه ستاد بحران تشکیل می دهند! نتیجه جلسه چی شد؟!
سخنان کوتاه دو مسئول را بخوانید، تا متوجه شوید که با این مدیریت همین که زنده هستید باید شاکر باشیم!

برچسب ها: انصار حزب الله دزفول