کد خبر : ۲۲۲۲۹۲ تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۳۷

انصار حزب الله
هنوز در یکی از ادارات دزفول زمان به وقت پارسال است!

 هنوز در یکی از ادارات دزفول زمان به وقت پارسال است!

امروز 22 روزاست که سال جدید آغاز شده است و نیز حدود 18 روز است که ادارات در سال جدید یعنی سال96 فعالیت خود را آغاز کردند.

امسال نیز از سوی رهبری به عنوان سال "اقتصادمقاومتی،تولید و اشتغال" نامگذاری شده است.

آنوقت یکی از ادارات دزفول، در بنری بزرگ که درب آن اداره نصب شده است نوشته سال 95-اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل!!!

بنر نه کهنه است که بگوییم یادشان رفته از سال گذشته دربیاورند و نه در نقطه کوری نصب شده است! درست ورودی این اداره نصب شده است و نه ابعادش کوچک است. حداقل 4 متر طول دارد!!
 از این اداره که اسمی مقدس را یدک می کشد خدای ناکرده سمبل کاری بعید است! هرچند که به عملکرد این اداره نقدهای جدی وارد است که در این یادداشت نمی گنجد!

نتیجه اخلاقی: این اداره اینقدر مشغول تلاش هستند که در این قریب به 18 روز متوجه این سوتی نشده اند.

2- این اداره بودجه نداشته است و تمام کارمندان به مرخصی رفتند! و دقت تعطیل است

3- یک نفر متوجه این بنر به این بزرگی در وردی این اداره نشده است ؟! در این اداره بقیه کارها نیز اینگونه سمبل کاری می شود؟!

نتیجه گیری خودمانی: بزن بره!! حالا کی می خواند! اصل اینه توی آمار بنویسند برای سال جدید واحد مربوطه کار کرده است!
بازهم نتیجه گیری: این اداره توی کارهای اصلی خودش هم مانده است و حالا شما گیر به یک بنر می دهید؟!
 نتیجه گیری از نوع دولتی: شما قصد تخریب دارید، شما از جایی ساپورت می شوید. ما نگفتیم!!

 دست آخر: شهرمان خیلی مشکل دارد!!اصلی ترین مشکلش مدیریتهای خسته است!!

کانال خبری و تحلیلی پلاک-انصارحزب الله دزفول

برچسب ها: