کد خبر : ۲۲۲۶۳۶ تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۰۲:۱۹

رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی دزفول:
دزفول در تولید بذر کلزای هیبریدی ، کشور را به خودکفایی رساند

رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی دزفول گفت: 100 درصد بذر کلزای هیبریدی مورد نیاز کشور در این شهرستان تولید می شود.

 دزفول در تولید بذر کلزای هیبریدی ، کشور را به خودکفایی رساند

رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی دزفول گفت: 100 درصد بذر کلزای هیبریدی مورد نیاز کشور در این شهرستان تولید می شود.
مسعود قمری نژادیان  افزود:امسال 535 هکتار کلزای بذری در دزفول کشت شده که عمده بذر کشت شده از رقم ایولا 50 می باشد.
وی با بیان اینکه دزفول در تولید بذر کلزای هیبریدی بهاره کشور را به خودکفایی رسانده است گفت:اکثر بذر کلزای تولیدی در شهرستان دزفول از سوی شرکت های کشت و صنعت رجایی و بهشتی تولید می شود. ضمن اینکه کار کارشناسی و تحقیقاتی بر روی مزارع کلزای دزفول از سوی کارشناسان بومی شهرستان انجام می شود .
قمری نژادیان گفت:از هر هکتار مزرعه کلزای بذری در دزفول حدود یک تن بذر برداشت می شود.
سالانه حدود سه میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در دزفول تولید می شود.
شرایط آب و هوایی و نیز خاک دزفول امکان کشت و تولید بیش از 100 نوع محصول را فراهم کرده است.
دزفول علاوه بر بذر کلزای هیبریدی ، در تولید بذر شبدر و گل مریم نیز رتبه نخست را در کشور دارد.

برچسب ها: جهاد کشاورزی جهاد بذر بذر کلزای هیبریدی تولید بذر