کد خبر : ۲۲۲۵۸۶ تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۰۲:۵۲

حکایت آموزنده
آیا آنهایی که داعیه دار خدمت به مردم هستند همانند که می گویند!؟ یا اینکه سر زیر برف کرده اند!؟

 آیا آنهایی که داعیه دار خدمت به مردم هستند همانند که می گویند!؟ یا اینکه سر زیر برف کرده اند!؟

روزی شیخ جعفر شوشتری را دیدند که در کنار جویی نشسته و بلند بلند گریه می‌کند.
شاگردان شیخ، با دیدن این اوضاع نگران شدند و پرسیدند: «استاد، چه شده كه این‌گونه اشك می‌ريزيد؟ آيا کسی به شما چیزی گفته؟»

شیخ جعفر در میان گریه‌ها گفت: «آری، یکی از لات‌های این اطراف حرفی به من زده که پریشانم کرده.»

همه با نگرانی پرسیدند: «مگر چه گفته؟»
شیخ در جواب می‌گويد او به من گفت: «او به من گفت شیخ جعفر، من همانی هستم که همه در مورد من می‌گویند. آیا تو هم همانی هستی که همه می‌گویند؟! و اين سئوال حالم را عجيب دگرگون كرد.»
آیا آنهایی که داعیه دار خدمت به مردم هستند همانند که می گویند!؟
یا اینکه سر یر زبرف کرده اند!؟

برچسب ها: حکایت آموزنده شیخ جعفر شوشتری