کد خبر : ۲۲۲۰۴۲ تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ ساعت ۱۷:۲۲

پوستر
اولین سالگرد سومین شهید مدافع حرم دزفول ، شهید علیرضا حاجیوند قیاسی برگزار میشود

برچسب ها: شهید علیرضا حاجیوند قیاسی شهید مدافع حرم مدافعان حرم