کد خبر : ۲۲۱۹۴۵ تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


حق تراشی قمی ها برای بردن آب رودخانه دز!

 حق تراشی قمی ها برای بردن آب رودخانه دز!

برچسب ها: رود دز انتقال أب دز قم انتقال آب