کد خبر : ۲۲۱۸۲۳ تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

گزارش تصویری
رودخانه بدون آب دز!!!

تصاویر مربوط به 1395/9/17 - پشت سد تنظیمی دزفول (پارک دولت) میباشند.

 رودخانه بدون آب دز!!!

ش

برچسب ها: رضا کافی فر رودخانه دز