کد خبر : ۲۲۲۱۴۵ تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۶

آیت الله موسوی جزایری تاکید کرد:
باید عظمت و ابهت دانشگاه باستانی جندی شاپور را یک باردیگردرجهان شکوفا کنیم

نماینده ولی فقیه درخوزستان گفت: بایدتلاش کنیم تا عظمت و ابهت دانشگاه و شهرباستانی جندی شاپور را یک باردیگردرجهان شکوفاکنیم.

 باید عظمت و ابهت دانشگاه باستانی جندی شاپور را یک باردیگردرجهان شکوفا کنیم

به گزارش خبرنگاردز ان ان، "آیت الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری" پیش ازظهرامروز سه شنبه در کنگره بین المللی جندی شاپور دزفول اظهار کرد: جندی شاپوریک مساله مهم و جهانی است که خوشبختانه توفيق معرفی آن نصیب دزفول شده است.

وی جندی شاپورباستان را یک شهربزرگ  و باعظمت برشمرد و به بیان چکیده هایی از تاريخچه شکل گیری شهرودانشگاه باستانی جندی شاپورپرداخت.

نماینده ولی فقیه درخوزستان جندی شاپوررا جزو چهارمرکز بزرگ علمی دردنیابرشمرد و گفت: تاریخ جندی شاپوربرای ما مظهرافتخاراست چراكه جندی شاپور درايران قبل ازاسلام بناشد و تا قرنها پس از ورود اسلام نیز تمدن آن همچنان پابرجامانده بود.

آیت الله موسوی جزایری بااشاره به نابودی این  شهرباستان درطول جنگ و تجاوزهای متعدد در طول تاریخ تاکید کرد: امروز تکلیف تمام ما این است که راه جندی شاپور را ادامه دهیم و دزفول این ظرفیت علمی عظیم را دارا است.

وی  دزفول را شهرعلما، دانشمندان علمی، فرهنگی  و مذهبی برشمرد و افزود: همه بایددست در دست هم دهیم تا عظمت  و ابهت دانشگاه و شهرباستانی جندی شاپور را یک باردیگردرجهان شکوفاکنیم

برچسب ها: آیت الله موسوی جزایری کنگره جندی شاپور