SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,گلزار,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'گلزار,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,گلزار') OR (`po`.`tags` LIKE 'گلزار')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۸ تیر ۱۳۹۷
2018 July 19 /
/ 7 ذو القعدة 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'گلزار'


انتشار 21 خرداد 1396
یک دیدگاه

رضا گلزار در گوش رئیس‌جمهور گفت: امروز ثابت کردید هیچ وقت نمی‌شود یک ایرانی را ترساند! ...