SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,کمپوست دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'کمپوست دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,کمپوست دزفول') OR (`po`.`tags` LIKE 'کمپوست دزفول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
2018 May 23 /
/ 9 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'کمپوست دزفول'


انتشار 16 فروردین 1396
بدون دیدگاه

به گزارش شبکه خبری دز(دز ان ان) امروز ، چند پروژه صنعتی در دزفول از جمله:فولاد ، قارچ ، کمپوست و روغن نباتی با حضور معاون اول رئیس جمهور ، وزیر صنعت معدن و تجارت ، استاندار و مسئولین شهرستانی و استانی افتتاح شدند. ...