SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان') OR (`po`.`tags` LIKE 'کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018 May 20 /
/ 6 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان'


انتشار 04 آذر 1395
13 دیدگاه

با وجود بی توجهی مسئولان از تعطیلی کانون پرورش فکری کودکان؛

حدود 2 هفته از پلمپ یکی از قدیمی ترین ساختمان‌های فرهنگی شهر می گذرد. ساختمانی که بعد از نزدیک به نیم قرن فعالیت، حالا دیگر صدای خنده بچه‌ها در آن نمی پیچد. ...

انتشار 23 اردیبهشت 1395
بدون دیدگاه

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دزفول اعلام کرد:

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک دزفول گفت: ارایه سند مالکیت از سوی فردی برای زمین این کانون ادامه فعالیت این کانون را با مشکل مواجه کرده است. ...