SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,پیام نوروزی رهبر,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'پیام نوروزی رهبر,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,پیام نوروزی رهبر') OR (`po`.`tags` LIKE 'پیام نوروزی رهبر')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۱ خرداد ۱۳۹۷
2018 May 22 /
/ 8 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'پیام نوروزی رهبر'


انتشار 30 اسفند 1395
بدون دیدگاه

رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه مطالبه از مسئولان تمرکز بر تولید و اشتغال است، تأکید کردند: مسئولان در سال قبل کارهای خوبی انجام دادند، اما فاصله زیادی با انتظارات وجود دارد. ...