SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,پل قدیم دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'پل قدیم دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,پل قدیم دزفول') OR (`po`.`tags` LIKE 'پل قدیم دزفول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۶
2017 May 28 /
/ 3 رمضان 1438
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'پل قدیم دزفول'


انتشار 09 بهمن 1395
بدون دیدگاه

در آنچه که امروز بعنوان «پل قدیم» می بینیم، نه تنها نمی توان ردپایی از زمان ساسانیان جست، بلکه چنان هنرنمایی هایی بنام حراست و ترمیم، خصوصاً در سال های اخیر در آن صورت گرفته، که به کل سخن گفتن از دوره ی احداث و قدمت آن را تبدیل به بحثی حاشیه ای می کند ...

انتشار 13 دی 1395
بدون دیدگاه

از این رسانه ی محلی و منطقه ای از نماینده مردم، فرماندارویژه و ریاست میراث فرهنگی و گردشگری و شورا و شهرداری دزفول تقاضا داریم تا اقدام عاجل و موثری برای مرمت پل قدیم دزفول انجام دهند، در غیر اینصورت موضوع از طریق رسانه های ملی و مسئولان کشوری پیگیری خواهد ش ...