SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,پایگاه وحدتی دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'پایگاه وحدتی دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,پایگاه وحدتی دزفول') OR (`po`.`tags` LIKE 'پایگاه وحدتی دزفول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
2018 January 22 /
/ 6 جماد أول 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'پایگاه وحدتی دزفول'


انتشار 22 دی 1396
بدون دیدگاه

امیر شاه صفی و هیئت همراه با حضور در پایگاه شکاری وحدتی از بخش های مختلف این پایگاه بازدید کرد. ...