SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,پاشنه زاگرس,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'پاشنه زاگرس,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,پاشنه زاگرس') OR (`po`.`tags` LIKE 'پاشنه زاگرس')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
2019 January 23 /
/ 17 جماد أول 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'پاشنه زاگرس'


انتشار 22 آبان 1396
بدون دیدگاه

رییس مجمع نمایندگان خوزستان با بیان اینکه تاکنون قطعه اول جاده پاشنه زاگرس به طول ۷ کیلومتر احداث و به بهره‌برداری رسیده است و دیگر قطعه‌های این جاده که حدود ۱۴ کیلومتر است. ...