SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,پارک ملی دز,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'پارک ملی دز,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,پارک ملی دز') OR (`po`.`tags` LIKE 'پارک ملی دز')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
2018 March 19 /
/ 3 رجب 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'پارک ملی دز'


انتشار 31 مرداد 1396
بدون دیدگاه

صیادان متخلفی که با استفاده از شوکر در پارک ملی دز در حال صید ماهی بودند با محیط بانان این پارک درگیر شده و آنان را مصدوم کردند. ...

انتشار 21 اسفند 1395
2 دیدگاه

رئیس پارک ملی دز از آغاز برنامه رها سازی گوزن های زرد ایرانی در محدوده این پارک خبر داد و گفت:در نخستین گام از این برنامه سه راس گوزن زرد از سایت ایلام به این پارک منتقل شدند. ...