SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,ورزشگاه,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'ورزشگاه,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,ورزشگاه') OR (`po`.`tags` LIKE 'ورزشگاه')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
2019 January 23 /
/ 17 جماد أول 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'ورزشگاه'


انتشار 21 شهریور 1396
بدون دیدگاه

کمپینی در فضای مجازی شکل گرفته است که بانوان و زنان از آقایان درخواست کرده اند که برای تماشای دربی به ورزشگاه نروند! ...