SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,ورزش نابینایان,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'ورزش نابینایان,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,ورزش نابینایان') OR (`po`.`tags` LIKE 'ورزش نابینایان')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
2019 August 24 /
/ 23 ذو الحجة 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'ورزش نابینایان'


انتشار 15 آبان 1396
بدون دیدگاه

رئیس هیات نابینایان و کم بینایان دفول

مربی تیم ملی جانبازان و معلولان کشور نداشتن متولی ثابت را مشکل اصلی ورزش نابینایان و کم بینایان در خوزستان عنوان کرد و گفت: این مشکل موجب شده تا رشته دوومیدانی از چرخه ورزش جانبازان و معلولان استان حذف شود. ...