SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,هفته نیروی انتظامی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'هفته نیروی انتظامی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,هفته نیروی انتظامی') OR (`po`.`tags` LIKE 'هفته نیروی انتظامی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ مهر ۱۳۹۶
2017 October 22 /
/ 2 صفر 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'هفته نیروی انتظامی'


انتشار 15 مهر 1396
بدون دیدگاه

به گزارش خبرنگار شبکه خبری دز(دز ان ان)، صبح امروز شنبه صبحگاه مشترک نیروهای مسلح دزفول به مناسبت هفته ناجا در میدان صبحگاه فرماندهی انتظامی شهرستان برگزار شد. ...