SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,نکوداشت هنرمندان ,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'نکوداشت هنرمندان ,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,نکوداشت هنرمندان ') OR (`po`.`tags` LIKE 'نکوداشت هنرمندان ')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۴ فروردین ۱۳۹۷
2018 March 24 /
/ 8 رجب 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'نکوداشت هنرمندان '


انتشار 08 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

به گزارش شبکه خبری دز(دز ان ان)، به مناسبت روز جهانی تئاتر، همایش نکوداشت هنرمندان تئاتر شهرستان دزفول با حضور هنرمندان و برخی از مسئولان شهری در سالن اداره ارشاد دزفول برگزار شد. ...