SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,نکوداشت هنرمندان ,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'نکوداشت هنرمندان ,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,نکوداشت هنرمندان ') OR (`po`.`tags` LIKE 'نکوداشت هنرمندان ')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
2020 April 05 /
/ 12 شعبان 1441
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'نکوداشت هنرمندان '


انتشار 08 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

به گزارش شبکه خبری دز(دز ان ان)، به مناسبت روز جهانی تئاتر، همایش نکوداشت هنرمندان تئاتر شهرستان دزفول با حضور هنرمندان و برخی از مسئولان شهری در سالن اداره ارشاد دزفول برگزار شد. ...