SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,نکات بهداشتی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'نکات بهداشتی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,نکات بهداشتی') OR (`po`.`tags` LIKE 'نکات بهداشتی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018 April 25 /
/ 10 شعبان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'نکات بهداشتی'


انتشار 10 دی 1396
بدون دیدگاه

دانش آموزان در روزهای آلوده چه خوراکی هایی بخورند؟ این سوالی است که اغلب والدین که نگران فرزندان خود هستند می پرسند. در این مطلب نکاتی در زمینه مراقبت های بهداشتی در مقابل با آلودگی هوا برای دانش آموزان را که خانم تسلیمی متخصص آموزش سلامت مدارس بیان کرده اند ...