SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,نکات ایمنی ,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'نکات ایمنی ,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,نکات ایمنی ') OR (`po`.`tags` LIKE 'نکات ایمنی ')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
2019 January 23 /
/ 17 جماد أول 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'نکات ایمنی '


انتشار 10 دی 1396
بدون دیدگاه

دانش آموزان در روزهای آلوده چه خوراکی هایی بخورند؟ این سوالی است که اغلب والدین که نگران فرزندان خود هستند می پرسند. در این مطلب نکاتی در زمینه مراقبت های بهداشتی در مقابل با آلودگی هوا برای دانش آموزان را که خانم تسلیمی متخصص آموزش سلامت مدارس بیان کرده اند ...