SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,نماینده مجلس,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'نماینده مجلس,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,نماینده مجلس') OR (`po`.`tags` LIKE 'نماینده مجلس')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۷ مهر ۱۳۹۶
2017 October 19 /
/ 29 محرم 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'نماینده مجلس'


انتشار 28 مرداد 1396
بدون دیدگاه

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی معرفی شده در کابینه دوازدهم توان اجرایی قوی تری نسبت به تیم اقتصادی دولت یازدهم دارد و این افراد عملیاتی تر هستند. ...