SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی') OR (`po`.`tags` LIKE 'نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
2020 August 08 /
/ 19 ذو الحجة 1441
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی'


انتشار 25 شهریور 1395
بدون دیدگاه

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی از مصوب شدن اجرای طرح ملی بازسازی بافت کهن دزفول برای اولین بار در خوزستان و استان های همجوار خبرداد. ...