SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,نمایشگاه مطبوعات,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'نمایشگاه مطبوعات,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,نمایشگاه مطبوعات') OR (`po`.`tags` LIKE 'نمایشگاه مطبوعات')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۱ آبان ۱۳۹۶
2017 October 23 /
/ 3 صفر 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'نمایشگاه مطبوعات'


انتشار 19 آبان 1395
3 دیدگاه

نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس گفت: وظیفه ما بعد از جنگ تحمیلی حضور در جنگ نرم است که تبیین آن بر عهده تحلیلگران دفاع مقدس است. باید بدانیم که جنگ تمام نشده بلکه شکل، جغرافیا و وسعت آن فرق کرده است. ...

انتشار 15 آبان 1395
بدون دیدگاه

بی‌تردید رسانه و مطبوعات و اصحاب آن وسیله‌ای برای ارتباط افکار مردم با حاکمیت و انتقال نظر حاکمیت به مردم و فراهم آوردن زمینه برای توسعه جامعه در کشور هستند. ...