SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,ناحیه مقاومت بسیج دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'ناحیه مقاومت بسیج دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,ناحیه مقاومت بسیج دزفول') OR (`po`.`tags` LIKE 'ناحیه مقاومت بسیج دزفول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
2019 January 22 /
/ 16 جماد أول 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'ناحیه مقاومت بسیج دزفول'


انتشار 02 آذر 1395
بدون دیدگاه

ناحیه مقاومت بسیج دزفول در بیانیه‌ای با گرامیداشت ۵آذر سی و هفتمین سالروز تولد بسیج مستضعفین؛ فرهنگ مولد و پیروزی بخش بسیجی را نیاز همیشگی کشور در عرصه‌های مقاومت ضد استکباری و صیانت از استقلال کشور و حقوق ملی ایرانیان دانست. ...