SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,میراث فرهنگی و گردشگری دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'میراث فرهنگی و گردشگری دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,میراث فرهنگی و گردشگری دزفول') OR (`po`.`tags` LIKE 'میراث فرهنگی و گردشگری دزفول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
2019 August 21 /
/ 20 ذو الحجة 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'میراث فرهنگی و گردشگری دزفول'


انتشار 08 آذر 1397
بدون دیدگاه

پیمان نبهانی روز چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات آژانس های مسافرتی دزفول افزود: دزفول ظرفیت های فراوانی در حوزه گردشگری طبیعی، مذهبی و آداب دارد و می تواند با توجه به شرایط راهبردی خود به قطب گردشگری منطقه تبدیل شود. ...