SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,موتورسواری,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'موتورسواری,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,موتورسواری') OR (`po`.`tags` LIKE 'موتورسواری')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۴ آذر ۱۳۹۷
2018 December 15 /
/ 7 ربيع ثاني 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'موتورسواری'


انتشار 07 آبان 1396
بدون دیدگاه

شاید کمتر خانواده‌­ای در دزفول باشد که جوان آن با موتورسیکلت تصادف کرده و این حادثه منجر به فوت و یا مجروحیت شدید نشده باشد. ولی هیچ­گاه تحقیق و پژوهشی در این باب و به صورت فراگیر و شایسته انجام نشده است. ...